Arvskifte

Arvskifte

Efter att bouppteckningen är registrerad och klar, måste tillgångarna i dödsboet överföras till arvingarna. Detta innebär att ägarbyten måste göras, avtal ändras och bolån lösas.

Om du ärver en fastighet eller del av en fastighet, måste du anmäla att du är ny ägare hos Lantmäteriet. Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Dessa lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person.

Om det finns flera arvingar, ska du dokumentera vem som ska ärva vad i en så kallad arvskifteshandling. När bouppteckningen och den eventuella bodelningen är klar, ska den dödas bank flytta över pengar till den eller de som ska ärva.

Om du ärver eller säljer ett fordon från ett dödsbo, behöver du anmäla ägarbyte hos Transportstyrelsen. Om den avlidne ägde vapen, skickar polisen information om vad och hur du ska göra med dem.

Du som dödsbodelägare kan kontakta banken för att avsluta konton, fördela pengarna och flytta över dem till de som ska ärva.