Bouppteckning

Hur gör jag?

När någon avlider ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Detta innebär att de går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Bouppteckningen kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Om den avlidna personen saknade tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande, kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidna personens hemkommun. Socialkontoret prövar om det går att göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

Om det behövs mer tid för att göra bouppteckningen, kan man söka anstånd inom tre månader efter dödsfallet. Skatteverket har en förväntad kötid på cirka 14 veckor innan de kan påbörja handläggningen av bouppteckningar.

Läs mer om bouppteckning på skatteverkets hemsida:
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Blankett för bouppteckning på skatteverkets hemsida:
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/461.4.39f16f103821c58f680007861.html