Checklista vid dödsfall

Innan du går till begravningsbyrån

Många frågor får Du svar på när Du sitter tillsammans med Din begravningsrådgivare, men vissa saker är det bra undersöka innan besöket.

Att undersöka innan besöket:

1. Var den avlidne med i Svenska Kyrkan?

2. Ska det vara borgerlig eller kyrklig begravning?

3. Prata med de närmaste när man vill ha begravningen.

4. Begravning måste ske inom en månad från dödsfallet.

5. Fundera på om man ska ha minnesstund.

6. Förbered eventuell annons.

7. Fundera på om det ska vara någon solist, sång eller instrument.

8. Vilket sjukhus finns den avlidne?

På begravningsbyrån

Att göra under besöket:

1. Var ska begravningsakten ske?

2. Bokning av begravningsakt.

3. Val av kista.

4. Val av eventuell urna.

5. Val av eventuell kistdekoration och andra blommor.

6. Produktion av eventuell annons.

7. Val av eventuell lokal för minnesstund och meny.

8. Val av eventuell solist och musikval.

9. Utkast till eventuellt tryckta program.

10. Information om juridik vid dödsfall.

11. Info om betalning av räkningar.

12. Sammanställning av beställning.

Några dagar efter besöket på begravningsbyrån

1. Du erhåller vårdnadsintyg, handling för att kunna betala räkningar.

2. Du erhåller handlingar från Skatteverket, Släktutredning, Dödsfallsintyg.

3. Sammanställning av kostnad för begravning, beställningsbekräftelse.

Normalt program

Att göra under besöket:

1. Ingångsmusik på orgel.

2. Eventuell solosång eller instrumentalt stycke.

3. Psalm.

4. Begravningsakt.

5. Bibelläsning.

6. Bön.

7. Psalm.

8. Avskedstagande.

9. Eventuell solosång eller instrumentalt stycke.

10. Välsignelsen.

11. Utgångsmusik på orgel.

Begravningsdagen

1. Kistan anländer en timme före begravningen startar.

2. Representanten och chauffören bär in kistan.

3. Representanten arrangerar blommorna.

4. Representanten tar emot gästerna och delar ut eventuella tryckta program.

5. Begravningsakten startar, akten videoinspelas.

6. Man tar avsked i slutet på begravningsakten, representanten assisterar.

7. Akten avslutas normalt med klockringning och utgång.

8. Kistan kan bäras ut av anhöriga eller att den bärs ut av bärare efteråt.

9. Blommor läggs ut på särskild blomplats utanför kyrkan/kapellet, i vissa fall följer blommorna med till krematoriet.

Efter begravningen

1. Videoinspelning på USB-stickas skickas till anhöriga.

2. Minnesalbum.

3. Faktura med 10 dagars betalningsvillkor.

4. Bokning av eventuell gravsättning, minneslund sker under sommarhalvåret.

5. Bouppteckning skall upprättas.

Ca 3 månader efter att bouppteckning skickats till Skatteverket

1. Arvskifte skall upprättas mellan dödsbodelägarna.