Gravsättning

GRAVSÄTTNING

Gravsättning kan ske på den kyrkogård i Sverige man önskar.
Kostnaden för gravsättning, med några undantag, ersätts av begravningsavgiften.

Gravsättning ska ske inom ett år från dödsdagen och där finns olika sätt att gravsätta.

Gravsättning:

1. – av urna i grav med gravsten. Utan kostnad.

2. – av kista, s.k. jordbegravning i grav med gravsten
Normalt utan kostnad, dock om den avlidne ej var med i
Svenska Kyrkan, tillkommer en kostnad för bärare.

3. – i askgravlund, askan hälls ner i ett rör
En namnskylt sätts på röret. En kostnad tillkommer.

4. – sker i minneslund. Askan grävs ner alt sprids.
Askan sprids utan att anhörig deltar. Utan kostnad.

5. – sker i Columbarium, en s.k. nisch, normalt ligger
dessa Columbarium i kyrkans undervåning.
Nischen köps för ett antal år.

Kostnad för gravsten varierar högst avsevärt från ca 7.000:- upp till 100.000:-

Kyrkor i Stockholm med Columbarium:

  • S:t Göran
  • Engelbrekt
  • Gustav Vasa
  • Högalid