Ordna begravning – Hur gör jag?

Plats och tid för begravning

Fundera på var begravningen ska ske och framför allt när.
I dagens samhälle är folk mer upptagna än det var förr och därför är det viktigt när man kommer till begravningsbyrån, som då försöker finna en tid för begravning som fungerar för så många som möjligt. Det kan vara svårt att senare ändra tid samt att det är viktigt att begravning måste ske inom en månad från dödsdatum.

Vissa kyrkor är mer bokade än andra, så det är alltid bra att ha alternativa dagar.

Efter att Du erhållit en tid för begravning kommer en präst från församlingen att kontakta Dig för ett s.k. begravningssamtal, antingen på församlingsexpeditionen eller att prästen kommer hem till Dig.
Vid begravningssamtalet går ni tillsammans igenom akten och vilka psalmer och musik som Du väljer.

Medlem i Svenska Kyrkan

De personer som föds i Sverige blir automatiskt medlem i Svenska kyrkan.
Däremot de personer invandrar till Sverige blir inte automatiskt medlem.
Det är därför viktigt att Du kontrollerar med i den församling den avlidne var bosatt i. Om personen inte är medlem, så kan man inte ha en begravning i Svenska Kyrkan, utan då gäller en borgerlig begravning.

Dock finns det vissa undantag, där personer som gått ur Svenska Kyrkan, gjort detta av speciella skäl, då kan kyrkoherden i församlingen godkänna att en begravning får ske i kyrkan, dock mot en relativt hög kostnad.