TESTAMENTE

Testamente

Kanske det viktigaste dokumentet i livet.
Alla bör skriva ett testamente, detta för att Dina önskemål ska uppfyllas på ett rättvist sätt och framför undvika tvistigheter som alltför många gånger uppstår.
Många tragedier hade lätt undvikits, tvister som i många fall blivit livslånga.

Du kan formulera ett testamente på ett sätt som Du själv önskar.
Det absolut viktiga är att två ojäviga vittnen är närvarande och skriver på först när Du undertecknat testamentet.
En text med att Du skrivit Ditt testamente vid Dina sinnens fulla bruk är obligatoriskt.

Vi hjälper Dig gärna att nedteckna Ditt testamente.